گزارش تصویری بيشتر

نظارت های نوروزی در گلستان آغاز شد

⭕معاون ارزیابی انطباق استاندارد گلستان گفت: نظارت های نوروزی در گلستان از 15 اسفند سال جاری آغاز شده و تا 15 فروردین 1400 ادامه خواهد داشت.

نظارت های نوروزی در گلستان آغاز شد
1400/1/15 یکشنبه