چهارشنبه 5 آبان 1400   03:20:05

متون عمومي

1399/8/28 چهارشنبه
1395/12/16 دوشنبه
مدیر کل

رضادهدشتی زاده

مدیرکل استاندارد گلستان-داخلی 304

حراست

مصطفی الازمنی

مسئول حراست-داخلی 320

حوزه مدیر کل

مرتضی منوچهری

مسئول دفتر-داخلی 304

اداره امور حقوقی ، پاسخگویی به شکایات

حسینعلی عباسی قادی

رئیس امور حقوقی رسیدگی به شکایات-داخلی 335

رمضان سعیدیان

کارشناس پاسخگویی به شکایات-داخلی 334

روابط عمومی

فرشته سلطانی

مسول روابط عمومی-داخلی 333

مسعود هادی پور

کارشناس روابط عمومی-داخلی 322

اداره تایید صلاحیت و سیستمهای مدیریت کیفیت

رضا نوروزی

رییس اداره تایید صلاحیت و سیستم های مدیریت کیفیت-داخلی 330

اداره اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها

محمد جابر صفایی

رییس اداره اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها-داخلی 373

احسان اخوان

کارشناس اوزان ومقیاسها-داخلی 380

اداره فناوری و ارتباطات

کیوان کیااحمدی

رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات-داخلی 300

اداره استانداردسازی و اموزش و ترویج استاندارد

مینا چهره گشا

رییس اداره اموزش و تدوین-داخلی 336

میثم گرزین

کارشناس استاندارد صنایع غیر فلزی-داخلی 327

معاونت توسعه مدیریت و امور حقوقی

علی ربیع نژاد

معاون توسعه مدیریت امور حقوقی-داخلی 363

معاونت ارزیابی انطباق

داوود مزیدی

معاون ارزیابی انطباق-داخلی 318

اداره امور مالی

سعید طیبی

رییس اداره امور مالی-داخلی 350

سمیه گلدسته

حسابدار و کارشناس درامد-داخلی 349

سید علی حسینی

حسابدار-داخلی 351

فاطمه رجایی

امین اموال-داخلی 348

اداره توسعه منابع انسانی ، بودجه و برنامه ریزی

علیرضا اسمعیلی

رییس اداره منابع انسانی ، بودجه و برنامه ریزی-داخلی 355

فاطمه تهرانی شاد

کارشناس آمار و برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد-داخلی 328

مسعود هاشمی

کارشناس امور اداری-داخلی 356

حمید رضا عالیشاهی

کارشناس اموراداری 324

شهره غلامی

مسول دبیرخانه-داخلی 369

سعید طهماسبی

بایگان-داخلی 370

اداره امور آزمایشگاه ها

مهدیس مسیبی

رییس اداره امور آزمایشگاه ها-داخلی 360

مهدی باقری

کارشناس آزمایشگاه ساختمانی و معدنی-داخلی 361

سید علی جعفری ایوری

کارشناس مصالح ساختمانی-داخلی 362

فاطمه جلالی

کارشناس آزمایشگاه صنایع غذایی و انگ فلزات-داخلی 379

مرجان سقلی

کارشناس آزمایشگاه صنایع غذایی-داخلی 344

فاطمه ربیع نژاد

کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی-داخلی 343

مهتاب کاویانی

کارشناس صنایع غذایی وکشاورزی-داخلی 345

اداره نظارت بر اجرای استاندارد

محمد امان بایی

رییس اداره نظارت بر اجرای استاندارد-داخلی 339

مهدی صابری

کارشناس نظارت بر اجرای استانداردصنایع غذایی-داخلی 341

نسیم ناصری

کارشناس نظارت بر اجرای استانداردصنایع غذایی-داخلی 342

فرزانه معظمی گودرزی

اجرای استاندارد-داخلی 338

هادی عباسی

کارشناس صنایع برق وانرژی-داخلی 340

علی رضا تجری

کارشناس مکانیک ، برق ، مهندسی پزشکی-داخلی 359

اداره نظارت بر بازار

رضا نوروزی

مسئول طرح طاها-داخلی 364

سهیل قربانیان

کارشناس نظارت بر بازار-داخلی 381

عبدالرضا میرزایی گرجی

کارشناس نظارت بر بازار-داخلی 378

اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی

سید مهدی حسینی

رییس اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی گلستان-داخلی 337

مسعود خسروی

کارشناس صنایع مکانیک وخودرو-داخلی 384

اداره های شهرستانی
نمایندگی استاندارد گمرک اینچه برون
اداره استاندارد شهرستان گنبد

محسن خسروی

رئیس اداره استاندارد شهرستان گنبد کاووس

مسعود قزل سفلو

کارشناس اجرای استانداردوکنترل کیفیت صنایع غیر فلزی

نمایندگی استاندارد شهرستان رامیان
نمایندگی استاندارد بندر ترکمن
بيشتر
.