استانی بيشتر

205 اظهارنامه صادراتی و وارداتی در گلستان بررسی شد

مدیرکل استاندارد گلستان از بررسی 205 اظهارنامه صادراتی و وارداتی طی 6 ماهه نخست سال 1400 در گلستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد گلستان رضا دهدشتی زاده اظهار داشت: هر کالایی که از مرزهای مشترک استان با دیگر کشورها وارد یا از آن خارج می شود، چنانچه مشمول استاندارد اجباری باشد، جهت ارزیابی انطباق آن کالا با استاندارد مربوط و چنانچه مشمول استاندارد اجباری نباشد، جهت تعیین ماهیت و آنالیز آن، توسط گمرکات استان گلستان به استاندارد ارجاع داده می شود.
وی افزود: در 6 ماهه نخست سال 1400، 141 اظهارنامه صادراتی از گمرک استان به استاندارد ارجاع شد که از این تعداد، 118 فقره، مربوط به کالاهای مشمول استاندارد اجباری و مابقی کالاهای غیر مشمول استاندارد اجباری بود که به منظور سنجش انطباق کالا و تعیین ماهیت آن مورد بررسی قرار گرفت.
دبیر شورای استاندارد گلستان ضمن اظهار این مطلب که خوشبختانه تمامی موارد مورد بررسی با استاندارد انطباق داشت و نتیجه منجر به صدور 118 گواهی انطباق کالاهای صادراتی در استان شد، افزود: برنامه محول شده به استان گلستان از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، بررسی 100 اظهارنامه صادراتی بوده است که عملکرد ما در شش ماهه نخست سال جاری ، منجر به تحقق 141 درصدی این آیتم شد.
وی در ادامه افزود: طی این مدت همچنین 64 اظهارنامه وارداتی مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد، 45 فقره مشمول استاندارد اجباری و 19 مورد غیرمشمول بوده است.
مدیرکل استاندارد گلستان در ادامه بیان داشت: اظهارنامه های وارداتی نیز تماماً با استاندارد مربوط انطباق داشت و لذا 45  گواهینامه انطباق وارداتی طی در شش ماهه نخست سال 1400 صادر شد.
دبیر شورای استاندارد گلستان یادآور شد: برنامه تکلیفی سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص بررسی اظهارنامه های وارداتی، 20 اظهارنامه بوده است که عملکرد این اداره کل منجر به تحقق 320 درصدی این آیتم شد.