پیام مدیرکل استاندارد گلستان به مناسبت روز جهانی استاندارد یکی از نگرانی های دانشمندان در خصوص تخصصی شدن علوم، تهدید یکپارچگی و وحدت علم است و تقویت این رویکرد که متخصصین هر حوزه، خود را جزیره ای جدا از دیگران بپندارند. به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد گلستان در متن پیام رضا دهدشتی زاده آمده است:
یکی از نگرانی های دانشمندان در خصوص تخصصی شدن علوم، تهدید یکپارچگی و وحدت علم است و تقویت این رویکرد که متخصصین هر حوزه، خود را جزیره ای جدا از دیگران بپندارند.
سازمان بین المللی استاندارد از این حیث، الگویی مثال زدنی است که ضمن تلاش برای توسعه بیشتر گستره استانداردها، همواره در برابر مسائل مبتلا به جامعه انسانی، دغدغه مند و به دنبال جلب مشارکت برای مرتفع نمودن این مسائل بوده است.
شعار سازمان بین المللی استانداردسازی در سال 2021 با عنوان «چشم انداز مشترک برای جهانی بهتر» نیز نشان از این مهم دارد. ما نیز همصدا با دیگر فعالان و خدمتگزاران استاندارد در دنیا، نسبت به تمامی بلیه ها و بی عدالتی های سراسر جهان، دغدغه مندیم و بر آنیم تا با کمک جامعه متخصصان خود در میان ذینفعان استاندارد، در جهت ساختن جهانی بهتر گام برداریم.
بدیهی است یکی از مقدمات این آرمان بلند، پرورش علم و دانش و تغییر محور کنش از احساسات بر خرد و منطق است. همصدایی و اتفاق نظر در کنار این خردورزی، بدون شک، مقدمات ایجاد جامعه ای آرمانی و جهانی برای همه را فراهم خواهد کرد که نیک سروده است صائب تبریزی، آنجا که گفته است:
اتفاق  دوستان با هم، دعای جوشن است                       سختی  از   دوران  نبیند  دانه  تا    در خرمن   است
به امید ایرانی شایسته ایرانی و ایرانیان
 
رضا دهدشتی زاده
مدیرکل استاندارد گلستان