برگزاری نشست تخصصی کمیته فنی متناظر INSO/ISO/TC ۲۲۰ و INSO/ISO/TC ۲۷۰ سازمان ملی استاندارد ایران با عنایت به اهمیت استانداردسازی و کاربرد استانداردهای بین المللی در عرصه تجارت جهانی، اقدام به تشکیل کمیته های فنی متناظر با کمیته های فنی ISO که وظیفه تدوین استاندارد های بین المللی در حوزه های مختلف را بر عهده دارند، نموده است. سازمان ملی استاندارد ایران با عنایت به اهمیت استانداردسازی و کاربرد استانداردهای بین المللی در عرصه تجارت جهانی، اقدام به تشکیل کمیته های فنی متناظر با کمیته های فنی ISO که وظیفه تدوین استاندارد های بین المللی در حوزه های مختلف را بر عهده دارند، نموده است. این کمیته ها متشکل از صاحب نظران و خبرگان از گروه های فراگیر ذیربط و ذینفع کشور می باشد. لذا با عنایت به ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر INSO/ISO/TC 220 با عنوان "لوله های برودتی" و INSO/ISO/TC 270 با عنوان "ماشین آلات لاستیک و پلاستیک"، از جنابعالی/سرکارعالی دعوت می شود در جلسه تخصصی که با حضور مسئولان کمیته و به منظور آشنایی با وظایف اعضاء و مشارکت در اهداف کمیته فنی و همچنین عضویت در آن، روز چهارشنبه مورخ 21/ 07/ 1400 ساعت 11 تا 12:30 به صورت مجازی برگزار می گردد، شرکت فرمایید. جهت شرکت در جلسه از لینک https://connect2.faraedu.ir/sama استفاده نمایید.
برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه کمیته های فنی به سایت WWW.ISO.ORG مراجعه نموده و در قسمت Taking Part وارد  Who Developes Standardsگردیده و از آنجا با کلیک بررویCommittees  Technical وارد صفحه کمیته فنی مورد نظر شوید.
همچنین خواهشمند است به منظور عضویت، فرم درخواست عضویت (به پیوست) در کمیته فنی متناظر INSO/ISO/TC 220 و INSO/ISO/TC 270 را تکمیــل و بــه صــورت الکترونیکــی به آدرس hassanzadeh3000@yahoo.com ارسال فرمایید.