6 بازرسی فنی از صنایع انرژی بر گلستان در 6 ماهه نخست سال 1400 مدیرکل استاندارد گلستان از انجام 6 بازرسی فنی از صنایع انرژی بر استان گلستان در 6 ماهه نخست سال 1400 خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد گلستان، رضا دهدشتی زاده در این خصوص گفت: از آنجایی که بخش زیادی از انرژی مورد مصرف در واحدهای تولیدی و صنایع پرمصرف، به دلیل عدم استفاده صحیح از انرژی و عدم به کارگیری تکنولوژی های اثربخش تولیدی است، استانداردهای معیار مصرف انرژی، از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، اجباری اعلام شده است.
دهدشتی زاده افزود: به تبع اجباری شدن استاندارد معیار مصرف انرژی، صنایع و واحدهای تولیدی مشمول این استاندارد، ملزم به رعایت استاندارد تدوین شده در این زمینه هستند که این پایبندی به الگوی مصرف، از سوی بازرسان استاندارد مورد نظارت و پایش مستمر قرار می گیرد.
دبیر شورای استاندارد گلستان در ادامه گفت: در این راستا، در 6 ماهه نخست سال 1400، 6 بازرسی فنی از صنایع انرژی بر استان گلستان در صنایع لبنی، روغن نباتی و آهن و فولاد انجام شده است و10 واحد تولیدی/خدماتی در استان گلستان موفق به دریافت گواهی انطباق معیار مصرف انرژی شده اند.
به گفته دهدشتی زاده حدود 95 واحد تولیدی گلستان اعم از فعال و غیر فعال، مشمول استاندارد اجباری معیار مصرف انرژی می باشند و باید بازرسی های سالانه از میزان مصرف انرژی آنها انجام شود که این امر توسط شرکت های بازرسی فنی انرژی در استان صورت می گیرد.