1399/8/29 پنجشنبه
                                                                      تقویم آموزشی
                                     جداول عناوین دوره های آموزشی مورد نیاز مدیران کنترل کیفیت

   
                       جدول عناوين دوره آموزشي کنترل کيفيت.jpeg
353.473 KB
راهنماي آموزش و نيازسنجي مديران کنترل کيفيت- به روز رساني 12898 (1).pdf 838.165 KB
جدول عناوين دوره هاي آموزشي مورد نياز مديران کنترل کيفيت -ابلاغ آبان 1398 (1).pdf 331.35 KB
شماره تماس و آدرس مراکز آموزشی همکار

جهت مشاهده شماره تماس، آدرس و سایر اطلاعات مراکز آموزشی همکار، فایل زیر را دانلود نمایید.

                                                شماره تماس مراکز آموزشي.pdf 296.735 KB


مشاهده و ثبت نام در دوره های آموزشی مراکز آموزشی همکار
جهت مشاهده و ثبت نام در دوره های آموزشی مراکز آموزشی همکار اداره کل استاندارد استان گلستان از لینک های زیر استفاده نمایید.
10.75.45.227:8080