1400/8/6 پنجشنبه جداول عناوین دوره های آموزشی مورد نیاز کارشناسان استاندارد
عطف به تبصره 1 ماده 7 تصویب نامه هیأت وزیران به شماره  85308 /ت49913 ﻫ مورخ 1393/07/28 و تبصره 4 بند 6-4 روش اجرائی " نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد" به شماره مدرک 143/244/ر در خصوص لزوم گذراندن دوره های آموزشی جهت تمدید پروانه کارشناسی کارشناسان رسمی استاندارد به استحضار مدیران کل محترم استاندارد استان ها می رساند نظر به همسان سازی و وحدت رویه در گذراندن دوره های آموزشی از سوی متقاضیان تمدید پروانه و ممانعت از انتخاب سلیقه ای و غیر مرتبط عناوین دوره ها با دامنه(های) فعالیت مندرج در پروانه های صادره، موضوع در جلسه شماره 187 کمیسیون به تاریخ 1400/07/26 مطرح و لزوم رعایت گذراندن دوره های اعلام شده به شرح پیوست این نامه از سوی اعضای کمیسیون مؤکدا مورد تأکید قرار گرفت بدین منظور کلیه کارشناسان استاندارد موظف به گذراندن صرفا دوره های آموزشی مورد نظر به تناسب زمینه (های) فعالیت مندرج در پروانه صادره جمعا و حداقل 48 ساعت (سالانه 16 ساعت) به منظور تمدید پروانه بوده و در صورت گذراندن سایر دوره های غیر، موضوع بلا اثر تلقی خواهد شد. بدیهی است از تاریخ اعلام این مصوبه بررسی عناوین دوره ها در تمدید پروانه متقاضیان طبق جدول پیوست انجام خواهد شد. 
فايلها
دوره هاي آموزشي کارشناسان استاندارد.tif 277.036 KB
1399/6/22 شنبه جداول عناوین دوره های آموزشی مورد نیاز مدیران کنترل کیفیت

با سلام

با عنایت به نامه ارسالی شماره ۲۰۰۳۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ موضوع «ابلاغ جداول عناوین دوره های آموزشی مورد نیاز مدیران کنترل کیفیت - آبان ماه 1398»، دفتر آموزش و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، «جداول عناوین دوره های آموزشی مورد نیاز مدیران کنترل کیفیت» به پیوست ارسال می شود.
لازم به توضیح است که عناوین مذکور به تفکیک سطح های آموزشی/ ساعت آموزش و الزامی/اختیاری بودن دوره ها، در راهنمای آموزش مدیران کنترل کیفیت نیز به پیوست می باشد.

فايلها
جدول عناوين دوره آموزشي کنترل کيفيت.jpeg 353.473 KB
راهنماي آموزش و نيازسنجي مديران کنترل کيفيت- به روز رساني 12898 (1).pdf 838.165 KB
جدول عناوين دوره هاي آموزشي مورد نياز مديران کنترل کيفيت -ابلاغ آبان 1398 (1).pdf 331.35 KB
1398/11/16 چهارشنبه شماره تماس و آدرس مراکز آموزشی همکار

جهت مشاهده شماره تماس، آدرس و سایر اطلاعات مراکز آموزشی همکار، فایل زیر را دانلود نمایید.

فايلها
شماره تماس مراکز آموزشي.pdf 296.735 KB
1398/1/7 چهارشنبه مشاهده و ثبت نام در دوره های آموزشی مراکز آموزشی همکار
جهت مشاهده و ثبت نام در دوره های آموزشی مراکز آموزشی همکار اداره کل استاندارد استان گلستان از لینک های زیر استفاده نمایید.
10.75.45.227:8080
یا
192.168.0.9
پنجشنبه 11 آذر 1400   21:47:12
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
پنجشنبه 11 آذر 1400 14:29:11
.