اخبار

1398/4/19 چهارشنبهدر سه ماه اول سال 1398 صورت گرفت:
پلمب 5 دستگاه آسانسورغیر استاندارد در گلستان
معاون ارزیابی انطباق استاندارد گلستان از پلمب 5 دستگاه آسانسورغیر استاندارد طی بازدیدهای دوره ای بازرسان این اداره کل در سه ماه اول سال 98 خبر داد

معاون ارزیابی انطباق استاندارد گلستان از پلمب 5 دستگاه آسانسورغیر استاندارد طی بازدیدهای دوره ای بازرسان این اداره کل در سه ماه اول سال 98 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد گلستان، داود مزیدی گفت: سازمان ملی استاندارد ایران بازرسی های ادواری را به منظور جلوگیری از فعالیت آسانسورهای فاقد استاندارد الزام کرده و در همین راستا در استان گلستان در سه ماه اول سال 98  طی 19 مورد بازرسی از آسانسورهای منصوبه،  5 دستگاه آسانسورمراکز دولتی، عمومی و بعضا مسکونی به علت نداشتن ایمنی و استانداردهای لازم پلمب شده است.

معاون ارزیابی انطباق استاندارد گلستان با ارائه آمار پلمب آسانسورها در سال 97 گفت: در سال گذشته از 55 مورد بازرسی از آسانسورهای منصوبه  در سطح استان،  32دستگاه آسانسور غیر استاندارد پلمب شد.

داود مزیدی  ادامه داد: علی رغم هشدارهایی که به مالکین و مديران ساختمانها در خصوص عدم نصب آسانسور غیر منطبق با استاندارد های لازم داده می شود، متاسفانه همچنان شاهد نصب آسانسورهای غیر ایمن توسط شرکتهای غیر مجاز در ساختمانهای عمومی هستیم.

مزیدی در پایان افزود: حوزه آسانسور به دلیل اهمیت  و حساسیت، همکاری همه دستگاهها را می طلبد و در راستای حفظ ایمنی شهروندان این همکاری از سوی دستگاه های اجرایی استان ضرورت دارد و لازم است شهروندان هم  هنگام نصب آسانسور حتما به شرکتهایی که مجاز به نصب آن هستند، مراجعه کنند.


بيشتر
.