شنبه 10 مهر 1395   01:33:52
ساختار اداره کل
خدمات الکترونیکی
آمار و اطلاع رسانی
1664 کنسرو باقلا پخته از سطح بازار گلستان جمع آوری و معدوم شد
رئیس اداره امور آزمایشگاه های استاندارد گلستان از جمع آوری تعداد 1664 کنسرو باقلا پخته در بسته بندی فلزی از سطح بازارهای گلستان و معدوم کردن آن خبر داد.


آغاز بازرسی فنی انرژی برای دوره ارزیابی سال 94
بازرسی فنی انرژی از واحدهای مشمول استاندارد اجباری معیار مصرف انرژی برای دوره ارزیابی سال 94 آغاز شد.


استانداردسازی آسانسورهای عمومی تا پایان سال 95
مدیرکل استاندارد گلستان گفت: آسانسورهای نصب شده در ساختمان های عمومی موظف به اخذ تاییدیه ایمنی آسانسور تا پایان سال 95 می باشند.


حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی توسط استاندارد آموزش داده شد
دوره آموزشی آشنایی با حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی توسط استاندارد در جهاد کشاورزی شهرستان گنبد کاووس تدریس شد.


آشنایی کارشناسان جهاد کشاورزی گنبد کاووس با استاندارد
دوره آموزشی آشنایی با نحوه مشارکت در تدوین استانداردهای ملی برای کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان گنبد کاووس برگزار شد.


1664 کنسرو باقلا پخته از سطح بازار گلستان جمع آوری و معدوم شد
عاشقان عیدتان مبارک باد...
آغاز بازرسی فنی انرژی برای دوره ارزیابی سال 94
استانداردسازی آسانسورهای عمومی تا پایان سال 95
حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی توسط استاندارد آموزش داده شد
آشنایی کارشناسان جهاد کشاورزی گنبد کاووس با استاندارد
امکان کنترل باقیمانده سموم قارچی لبنیات در گلستان فراهم شد
تجدید نظر استاندارد استحصال ماهیان خاویاری در گلستان
خیابانی دیگر در گلستان به نام استاندارد
برگزاری دوره آموزشی استاندارهای معیار مصرف انرژی
بيشتر
گزارش تصویری