سه شنبه 6 مهر 1395   13:58:36
ساختار اداره کل
خدمات الکترونیکی
آمار و اطلاع رسانی
آغاز بازرسی فنی انرژی برای دوره ارزیابی سال 94
بازرسی فنی انرژی از واحدهای مشمول استاندارد اجباری معیار مصرف انرژی برای دوره ارزیابی سال 94 آغاز شد.


استانداردسازی آسانسورهای عمومی تا پایان سال 95
مدیرکل استاندارد گلستان گفت: آسانسورهای نصب شده در ساختمان های عمومی موظف به اخذ تاییدیه ایمنی آسانسور تا پایان سال 95 می باشند.


حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی توسط استاندارد آموزش داده شد
دوره آموزشی آشنایی با حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی توسط استاندارد در جهاد کشاورزی شهرستان گنبد کاووس تدریس شد.


آشنایی کارشناسان جهاد کشاورزی گنبد کاووس با استاندارد
دوره آموزشی آشنایی با نحوه مشارکت در تدوین استانداردهای ملی برای کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان گنبد کاووس برگزار شد.


امکان کنترل باقیمانده سموم قارچی لبنیات در گلستان فراهم شد
باقیمانده سموم قارچی در لبنیات منبعد توسط استاندارد گلستان کنترل می شود.


عاشقان عیدتان مبارک باد...
آغاز بازرسی فنی انرژی برای دوره ارزیابی سال 94
استانداردسازی آسانسورهای عمومی تا پایان سال 95
حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی توسط استاندارد آموزش داده شد
آشنایی کارشناسان جهاد کشاورزی گنبد کاووس با استاندارد
امکان کنترل باقیمانده سموم قارچی لبنیات در گلستان فراهم شد
تجدید نظر استاندارد استحصال ماهیان خاویاری در گلستان
خیابانی دیگر در گلستان به نام استاندارد
برگزاری دوره آموزشی استاندارهای معیار مصرف انرژی
معاون جدید توسعه مدیریت و امور حقوقی استاندارد گلستان معرفی شد
بيشتر
گزارش تصویری